Met ingang van dit nieuwe jaar is ook een nieuwe wet binnen de langdurige zorg ingegaan: de Wet zorg en dwang (Wzd).

Deze nieuwe wet beschermt bewoners tegen onvrijwillige zorg met een stappenplan dat waarborgt dat alle mogelijke alternatieve maatregelen grondig worden onderzocht. Binnen Van Hollant is achter de schermen hard gewerkt om deze wet handen en voeten te geven en te vertalen naar beleid. 

Bij Van Hollant is deze wet van toepassing voor bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag (dementie). Het uitgangspunt is altijd: nee, tenzij… Er wordt alleen vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg toegepast als er sprake is van ernstig nadeel of een gevaarlijke situatie voor de bewoner of voor de omgeving. De bewoner staat hierin uiteraard centraal; alle gesprekken en elk overleg begint bij de bewoner. Overleg met familie vindt plaats indien de bewoner door geheugenproblematiek verminderd begrip heeft, bij voorkeur altijd in het bijzijn van en met betrokkenheid van de bewoner zelf. 

De wet introduceert ook de cliëntvertrouwenspersoon (CVP). Deze is er speciaal voor vragen over de Wet zorg en dwang. De CVP is een onafhankelijk persoon die de bewoner/familie kan consulteren als zij vragen hebben over de uitvoering van de Wzd. Alleen voor deze wet kan de CVP geconsulteerd worden. De hulp die uw vertrouwenspersoon u biedt is gratis. Voor Noord-Holland Noord wordt de CVP geleverd door www.zorgstem.nl

U leest het al; de nieuwe wet heeft nogal wat voeten in de aarde. Wij zijn van mening dat dit een goede ontwikkeling is. Het bekijken van alternatieven is een goede stap. Belangrijk is om te onderzoeken waar het gedrag door veroorzaakt wordt. Het wegnemen van de oorzaak, indien mogelijk, is effectiever dan het bestrijden van het symptoom. Alternatieven die het minst ingrijpend zijn hebben uiteraard de voorkeur en het is van belang om te evalueren of de maatregel het gewenste effect heeft, of de maatregel nog nodig is, of er afgebouwd of gestopt kan worden. Belangrijk voor u om te weten is dat onze werkwijze, behalve de administratieve afhandeling en het volgen van het stappenplan, niet verandert. Wij pasten al zo weinig als mogelijk en zoveel als noodzakelijk de vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Hierin zal niets veranderen. Het is en blijft: nee, tenzij..