Zorgkosten en woonservicekosten

Voor het wonen in een zorgvilla van Van Hollant betaalt u maandelijks een vast bedrag, de woonservicekosten. De woonservicekosten betreffen de huur van het zorgappartement en alle aanverwante dienstverlening waar u gebruik van wenst te maken.

Hier komt de eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg bovenop. Dit is bij de wet geregeld en wij lichten u graag nader toe. De eigen bijdrage verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de hoeveelheid zorg, de hoogte van het inkomen, het persoonlijk vermogen, etcetera.

De financiering van uw zorg kent veel keuzes, het is een technisch verhaal, dat we graag uitleggen in een persoonlijk gesprek. Ook helpen wij u graag bij het organiseren van de gewenste zorg of de berekening voor uw persoonlijke situatie. Onderstaand informeren wij u alvast inzake de hoofdlijnen van de actuele regelingen rond de zorgfinanciering.

Judith & Tom Veldt - Ondernemersechtpaar Van Hollant

Hoe is de zorg nu geregeld?

Onlangs is het zorgstelsel -en daarmee de zorgkosten- aanzienlijk op de schop gegaan. Daarom lichten we u graag de huidige wet- en regelgeving in hoofdlijnen toe.

De oude AWBZ waaruit de langdurige onverzekerbare zorg (zoals onderandere de ouderenzorg) werd gefinancierd is per 1 januari 2015 vervangen door drie nieuwe wetten:

  • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  • Zorgverzekeringwet (Zvw)
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Deze herverdeling heeft onder andere invloed op welke organen beslissen en betalen ten aanzien van uw zorgvraag. Zo wordt de WLZ uitgevoerd door de Zorgkantoren, de Zvw door de verzekeraars en valt de WMO nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Naar gelang uw zorgindicatie kunt u zich op één of meer van deze wetten beroepen. Zo kunt u met een (intramuraal) Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) indicatie vanaf niveau ZZP 4 terecht bij de WLZ, vallen extramurale verzorging en verpleging onder de wijkverpleging die georganiseerd en gefinancierd wordt door de Zorgverzekeraars en valt de eveneens extramurale begeleiding onder de WMO. Dit is een ingewikkeld en aan veranderingen onderhevig verhaal. Wij kunnen u hier altijd in ondersteunen en adviseren.

frame_WLZ-400x400

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De WLZ is er voor mensen die behoefte hebben aan permanent toezicht. Mensen die vanwege een (somatische of psychogeriatrische) aandoening, beperking of een (verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke) handicap, een blijvende behoefte hebben aan permanente toezicht en zorg. Zij hebben 24 uur zorg per dag nodig in de directe nabijheid.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over deze wet. In de documenten onder aan deze pagina vindt u meer uitgebreide informatie en handige contacten.

frame_ZVW-400x400

Zorgverzekeringwet (ZVW)

De zorgverzekeringswet is een verplichte verzekering voor iedere Nederlander en dient ter dekking van de meest voorkomende medische en verpleegkundige zorg. Denk daarbij aan de huisarts, fysiotherapie, tandarts of ziekenhuisopname.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over wijkverpleging.

frame_WMO-400x400

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Middels de WMO zorgt de gemeente voor de ondersteuning van haar burgers. De nieuwe WMO 2015 is gericht op deelneming in de samenleving. De wet regelt hulp en ondersteuning, die past bij de persoonlijke omstandigheden van mensen.

Via deze link kunt u meer informatie lezen over deze wet.

Bewoners en naasten aan het woord

Referenties

Hadden mijn broer en ik ooit kunnen denken iemand of een organisatie te vinden, die betere zorg aan onze 90 jarige moeder verstrekt, dan wij het zelf zouden hebben kunnen doen?
Craenenbroeck beschouwt hun clienten als familie. Vriendelijkheid en behulpzaamheid in combinatie met een professionele aanpak is permanent voelbaar.
De accommodatie is, zonder in een cliche uitdrukking te vervallen, totaal uniek.

Mevrouw Trijbetz

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf middels onze nieuwsbrief op de hoogte van de beschikbaarheid, nieuws, activiteiten en andere ontwikkelingen.

Brochure aanvragen

Bent u geïnteresseerd in een van onze villa’s? Vraag gerust een brochure aan om alles even rustig na te lezen.

Rondleiding aanvragen

Wilt u één van onze villa’s van binnen zien? Wij ontvangen u graag voor een kopje koffie en een rondleiding.

Contact informatie

Neem contact
met ons op:

Hoofdkantoor

Kennemerstraatweg 229, 1851 NA  Heiloo

Telefoon

Craenenbroeck: (072) 85 10 200
Bestevaer: (075) 80 80 800