Professionele zorg met persoonlijke aandacht

Ons professionele, gediplomeerde zorgteam is er om het u naar uw zin te maken. Wij vinden het van groot belang dat onze medewerkers de volgende karaktereigenschappen bezitten: gastvrijheid, bewonersgerichtheid, flexibiliteit, empathie, respectvol en een brede interesse. Om ervoor te zorgen dat de kennis van onze medewerkers up-to-date is, worden ze regelmatig bijgeschoold. Het hele team is bij Van Hollant vast in dienst, zodat u de kans krijgt iedereen te leren kennen, en zij u ook.

Zorgleefplan
Samen met u maken wij afspraken over de te leveren zorg en over de wijze waarop dit gebeurt. Alle afspraken die we maken, worden vastgelegd in het zorgleefplan. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen. Wij zullen uw zorgleefplan tweemaal per jaar bespreken in een multidisciplinair team en dit met u evalueren, uiteraard kunt u altijd uw zorgleefplan inzien. Mochten zich veranderingen in uw gezondheidssituatie voordoen, zullen wij, in overleg met u en het multidisciplinaire team, uw plan  aanpassen.

Extra zorg
Er zijn 24 uur per dag medewerkers van het zorgteam aanwezig, om alle zorg vanuit uw persoonlijke zorgindicatie en -behoefte te verlenen. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid aanvullende zorg te ontvangen. Dit wordt particulier met u verrekend.

Gastvrije zorg met persoonlijke aandacht

Geheugenproblemen

Elke oudere, kan in meer of mindere mate, last met zijn of haar geheugen krijgen. Als deze vergeetachtigheid ernstig wordt en men ook de grip op de werkelijkheid steeds meer gaat verliezen, dan kunnen dit voortekenen zijn van een vorm van dementie. Dit kan voor zowel deze persoon als de naaste familie een zware en intensieve periode met angst en verdriet zijn.

Wij willen u en uw familie graag ondersteunen en begeleiden bij dementie.

Onze visie is een belevingsgerichte zorg, acceptatie van- en verplaatsen in de beleving van de bewoner, oprechte interesse en liefdevolle aandacht.

Daarom zijn binnen de zorgvilla van Van Hollant de zorgappartementen geschikt voor bewoners met dementie.  Deze appartementen zijn zo ingericht dat, alles wat de bewoner nodig heeft, binnen handbereik is. Op deze wijze, zorgen wij ervoor dat de bewoner zich zo veilig mogelijk voelt en het overzicht en regie over zijn eigen woonruimte zolang mogelijk kan behouden.

Verder is er voor deze bewoners een speciaal, ingerichte prettige en sfeervolle woon- en eetkamer.  Tijdens de inrichting van de woon- en eetkamer  is veel aandacht besteed aan de toetreding van daglicht. Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat voldoende licht bijdraagt aan een positieve gemoedstoestand.

Uniek bij Van Hollant is, dat er gedurende de hele week op de dag en in de avond, individuele en groepsactiviteiten worden aangeboden. Hierbij staan de interesses en mogelijkheden van de bewoner voorop. U moet hierbij denken aan begeleiding bij de dagelijkse activiteiten, zoals het koffie drinken en de maaltijd. Ook bieden wij activiteiten aan op het gebied van beweging, muziek, zintuigelijke prikkeling en reminiscentie.

Onze zorgdomotica is afgestemd op bewoners die gedesoriënteerd zijn, zodanig dat de deuren bij ons niet gesloten hoeven zijn.

Bewegen

Wij zien het op een respectvolle, gezonde manier in beweging krijgen en houden van onze bewoners als één van de belangrijke punten van de zorg in de zorgvilla’s.

Want bewegen is gezond, dat weet iedereen. En hoewel het niet altijd makkelijk is om hiermee aan de slag te gaan, lijkt dit probleem binnen onze zorgvilla’s echter helemaal niet te bestaan. Sterker: de beweegactiviteiten (wel 5x per week) zijn de meest bezochte activiteiten in de villa’s.

Fysio-/fitnessruimte
In de fysio-/fitnessruimte, waar we een hometrainer en diverse andere bewegingsattributen hebben staan, is het mogelijk om met een fysiotherapeut uw behandelplan uit te voeren. Aan de zorgvilla is een vaste fysiotherapeut verbonden. Wilt u echter uw eigen fysiotherapeut aanhouden, dan kunt u natuurlijk met deze therapeut gebruik maken van de ruimte en de attributen. Het samen bewegen onder begeleiding van een activiteitenbegeleider of zelfstandig gebruik maken van de faciliteiten behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Wanneer u te kampen heeft met klachten, kan de fysiotherapeut voor u een behandelplan opstellen. Ook tijdens revalidatieprocessen staat de fysiotherapeut voor u klaar.

Ouderenzorg en bewegen bij zorgvilla Van Hollant

Kwaliteit

Van Hollant is een zorgaanbieder met Wtza-vergunning.

Van Hollant biedt u hoogwaardige dienstverlening, professionele zorg en prachtige faciliteiten. Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging SPOT. Deze branchevereniging bestaat reeds 15 jaar en is specifiek toegesneden op kleinschalige woonzorgorganisaties. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt ieder jaar onafhankelijk gemeten. Ook is Van Hollant ISO-gecertificeerd, waarmee een constante en hoge mate van kwaliteit van de (zorg)dienstverlening is geborgd.

Bij Van Hollant werken uitsluitend gediplomeerde en gekwalificeerde medewerkers, die allen in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast worden zij op regelmatige basis bijgeschoold, zodat alle kennis en vaardigheden te allen tijde up-to-date zijn.

Jaarlijks wordt een Kwaliteitsprofiel opgesteld waarin het Kwaliteitsplan van onze zorgvilla wordt geëvalueerd. Uw beleving van onze dienstverlening staat centraal en daarom meten wij uw tevredenheid en die van uw familie en vrienden op jaarlijkse basis, aan de hand van een vragenlijst. De resultaten hiervan zullen we grondig analyseren, zodat wij het u nog meer naar uw zin kunnen maken en waardoor we de kwaliteit van onze woon- en zorgvoorziening optimaal kunnen houden. Op zorgkaart.nl kunt u lezen hoe anderen de zorg en dienstverlening in de zorgvilla’s waarderen.

Om u zo volledig, tijdig en transparant als mogelijk te informeren, werkt Van Hollant conform de ‘Beleidsregel Transparantie Zorgaanbieders’.

Uw gasten

Financiën

Uw gasten zijn altijd welkom, u kunt in uw eigen appartement of in de algemene ruimtes bezoek ontvangen wanneer u dat wilt. Er zijn geen vaste bezoektijden, die heeft u thuis immers ook niet. Uw gasten zijn meer dan welkom deel te nemen aan andere activiteiten, of in overleg met de kok een hapje mee te eten.

Mantelzorg
Bij familieleden van bewoners met dementie, is mantelzorg vaak een groot onderdeel geworden van het dagelijks leven. Wij willen deze zorg met de familie delen, om de familie te kunnen ontlasten. Uiteraard kan de familie altijd deel blijven van het proces, door bijvoorbeeld mee te doen met activiteiten, samen te genieten van een klassiek concert in onze serre of een mooi glas wijn drinken.

De locatiemanager, de eerst verantwoordelijke verpleegkundige/verzorgende of de activiteitenbegeleider staan altijd klaar voor een gesprek, dus schroom nooit belangrijke zaken te bespreken. Wij zijn er namelijk ook voor de familie. Voor personen met dementie is betrokkenheid van familie en vrienden van groot belang en bovendien erg prettig. Daarom waarderen wij uw medezorg en inbreng en zullen we u met open armen ontvangen.

Zorgkosten en woonservicekosten
Voor het wonen in een zorgvilla van Van Hollant betaalt u maandelijks een vast bedrag, de woonservicekosten. De woonservicekosten betreffen de huur van het zorgappartement en alle aanverwante dienstverlening waar u gebruik van wenst te maken.

Eigen bijdrage
Hier komt de eigen bijdrage voor de geïndiceerde zorg bovenop. Dit is bij de wet geregeld en wij lichten u graag nader toe. De eigen bijdrage verschilt per persoon en is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de hoeveelheid zorg, de hoogte van het inkomen, het persoonlijk vermogen, etcetera.

Toelichting op uw persoonlijke situatie
De financiering van uw zorg kent veel keuzes, het is een technisch verhaal, dat we graag uitleggen in een persoonlijk gesprek. Ook helpen wij u graag bij het organiseren van de gewenste zorg of de berekening voor uw persoonlijke situatie. Tevens informeren wij u dan inzake de hoofdlijnen van de actuele regelingen rond de zorgfinanciering.

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf middels onze nieuwsbrief op de hoogte van de beschikbaarheid, nieuws, activiteiten en andere ontwikkelingen.

Brochure aanvragen

Bent u geïnteresseerd in zorgvilla Craenenbroeck? Vraag gerust een brochure aan om alles even rustig na te lezen.

Rondleiding aanvragen

Wilt u zorgvilla Craenenbroeck van binnen zien? Wij ontvangen u graag voor een kopje koffie en een rondleiding.

Contact informatie

Neem contact
met ons op:

Hoofdkantoor

Kennemerstraatweg 229, 1851 NA  Heiloo

Telefoon

Craenenbroeck: (072) 85 10 200
Bestevaer: (075) 80 80 800