Craenenbroeck kwaliteitsverslag 2021 (Van Hollant kwaliteitsprofiel)

 

Profiel

Zorgvilla Craenenbroeck is een kleinschalige particuliere zorgvilla in Heiloo die onderdeel is van Orpea Nederland. In 2021 is Zorgvilla Craenenbroeck de enige zorgvilla onder het Van Hollant label. Meerdere zorgvilla’s zijn in ontwikkeling.

De zorgvilla is gevestigd in een nieuw (2014) klassiek pand, centraal gelegen in het dorp, op 8 minuten loopafstand van het NS-station en ca. 15 minuten van het winkelcentrum.

Missie

Van Hollant is een ondernemende en innovatieve zorgorganisatie met het doel zich te blijven verbeteren en ontwikkelen ten dienste van de bewoners en medewerkers / collega’s. Door de vraag-gestuurde zorg en dienstverlening kunnen de bewoners, alleen of met hun partner, zo zelfstandig als mogelijk is blijven wonen in deze stijlvolle woonomgeving.

Persoonlijke aandacht voor de mens achter de zorgvraag, daadkrachtige zorg en een op maat gemaakte dienstverlening vormen de uitgangspunten voor deze missie. Alle medewerkers/ collega’s zetten zich iedere dag met passie in om de bewoners te blijven verrassen.

De bewoners

Op 1 december 2021 woonden 34 bewoners in de zorgvilla. Van deze 34 bewoners waren er 5 echtparen. 24 van deze bewoners hadden een indicatie vanuit de wet langdurige zorg en 5 bewoners ontvingen zorg vanuit de wijkverpleging/ziektekostenverzekering. Alle bewoners hadden een familielid of zaakwaarnemer als contactpersoon.

De bewoners kunnen ook tijdens de palliatieve fase in de zorgvilla blijven wonen en alle zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Echtparen kunnen samen blijven wonen in de zorgvilla. Dit is ook mogelijk als zij verschillende zorgvragen hebben of als slechts één van hen zorg nodig heeft. Mocht één van beide overlijden dan kan de partner in het appartement blijven wonen.

Onderzoek door middel van enquêtes is door het kleine aantal bewoners niet betrouwbaar. Dit is ook de reden dat de locatie manager daarnaast veel individuele gesprekken voert met bewoners of de contactpersonen/vertegenwoordigers van de bewoners. Deze reacties worden vastgelegd en indien nodig vloeien er relevante acties uit voort.

De medewerkers

Zorgvilla Craenenbroeck, de directie en de locatiemanager beschouwen de medewerkers / collega’s als de belangrijkste schakel in de zorg en dienstverlening. Op 1 december 2021 waren er 58 personen werkzaam binnen zorgvilla Craenenbroeck. Dit is exclusief de afwashulpen.

Functie Aantal
Locatiemanager 1
Verpleegkundige niveau 5 1
Verpleegkundige niveau 4 6
Verzorgende IG niveau 3 13
Helpende (plus) niveau 2 8
Activiteitenbegeleider HBO 1
Activiteitenbegeleider MBO 2
Gastvrouw / gastheer 11
Chef-kok 2
Facilitair 13
Totaal 58

Van alle medewerkers / collega’s werkt het grootste deel parttime.
In 2021 waren er 36,5 FTE’s.

De locatie manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zorginhoudelijk is de dagregisseur verantwoordelijk van 07.00-15.30 uur. Na 15.30 uur en tot 07.00 uur is de achterwachttelefoon ter beschikking. Op die manier kan er altijd met een verpleegkundige worden overlegd. De achterwacht kan binnen 30 minuten in de zorgvilla aanwezig zijn.

Tijdens de nachtdienst is er altijd iemand aanwezig met een BHV diploma.

Het is ook in 2021 weer gelukt om alleen te werken met een vast team van medewerkers / collega’s. Door de wisselende diensten, als gevolg van de 24/7 aanwezigheid, is het uiteraard niet mogelijk dat steeds dezelfde persoon bij een bewoner komt; bij de dagelijkse indeling van de taken wordt er wel naar gestreefd dit zoveel mogelijk te organiseren. Het is voor de bewoners erg prettig om vaste en vertrouwde gezichten om zich heen te hebben.

Landelijk blijkt dat het steeds lastiger is om gekwalificeerde zorgcollega’s aan te trekken. Het lukt bij de zorgvilla tot nu toe nog steeds om enthousiaste, bekwame en deskundige collega’s toe te voegen aan het team.

Ratio personele kosten/opbrengsten

Bij Van Hollant zijn de personeelskosten in verhouding tot de totale kosten hoger dan bij reguliere zorginstellingen. Het aantal uren geleverde zorg is hoger dan wettelijk en door regelgeving wordt vereist. Gedurende de gehele dag zijn medewerkers aanwezig om de bewoners aandacht, zorg en dienstverlening op hoog niveau aan te bieden. Vanuit de maandelijkse woonservicekosten dragen de bewoners van de zorgvilla bij aan de bekostiging van deze extra personele inzet. De zorginzet wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke accountant, die heeft bevestigd dat de geleverde zorguren bij de zorgvilla hoger liggen dan het branche-gemiddelde.

Samenwerkingsovereenkomsten

Zorgvilla Craenenbroeck heeft voor de medische zorg een samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Zorgcirkel. Vanuit deze stichting wordt de Specialist Ouderengeneeskunde ingezet.

Zorgvilla Craenenbroeck heeft een samenwerkingsovereenkomst met Apotheek Heylo. Zij verzorgen de gebaxterde en losse medicatie voor alle bewoners van de zorgvilla.

Jaarlijks worden deze samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Indien uit deze evaluatiegesprekken verbeterpunten komen worden deze omgezet in een plan en geïmplementeerd binnen de werkprocessen.

De Zorgvilla

De zorgvilla bestaat uit drie woonlagen en heeft 29 appartementen. De appartementen variëren in grootte van 35 tot 95 m2. Elk appartement heeft een eigen badkamer welke rolstoeltoegankelijk is. 22 van de appartementen beschikken over een slaapkamer, een gastentoilet, een woonkamer met keuken, een berging en zijn geschikt voor echtparen. Een aantal appartementen beschikt over een eigen balkon, andere over een eigen terras en een aantal beschikt over een loggia. 7 appartementen zijn woon-slaapkamers (zogenaamde studio’s). Deze studio’s hebben ook een eigen badkamer. We zien dat deze voornamelijk bewoond worden door bewoners met een grotere zorgvraag. Gedurende de dag verblijven zij grotendeels in de salon. Hier is de gehele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te ondersteunen en activiteiten met hen te ondernemen.

De Tuinkamer beschikt over een open haard en een serre met aansluitend een groot terras. Achter en rond het terras ligt de onder architectuur aangelegde tuin en de parkeerplaats.

In de zorgvilla bevinden zich verder een keuken, verpleegpost, kantoor, filmzaal, fysioruimte met diverse oefenmaterialen, een beautysalon waar de kapster, pedicure en schoonheidsspecialiste komen, een linnenkamer waar alle was voor de bewoners verzorgd wordt en verschillende technische ruimtes. Er zijn twee liften in de zorgvilla en in de centrale hal bevindt zich een royale trap. Voor gasten is een logeerkamer beschikbaar.

De gehele zorgvilla heeft energiezuinige vloerverwarming en ventilatie. De salon en tuinkamer zijn voorzien van airconditioning net als de zes appartementen op de tweede verdieping.

Kernwaarden

De kernwaarden van Craenenbroeck zijn:

Zorg, service, gastvrijheid, comfort en veiligheid.

Zorg; Goede zorg is de primaire doelstelling van zorgvilla Craenenbroeck. De medewerkers / collega’s worden geselecteerd op kwaliteiten die hier bij passen en tijdens het werken in de zorgvilla worden zij begeleid en voortdurend bijgeschoold. Moderne apparatuur is beschikbaar.

De zorg is persoonsgericht en respectvol met als motto “verzorgd wonen, vrij leven”. De bewoner is, voor zover dit mogelijk is, zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn / haar leven. Hij / zij maakt de keuzes en neemt beslissingen. Over de invulling van de zorg die een bewoner ontvangt, wordt altijd overlegd met de bewoner of indien nodig met zijn naasten. Zes weken na inhuizing is er een definitief zorgleefplan waarin alle afspraken rondom de zorg zijn vastgelegd. Ook het eerste multidisciplinaire overleg (MDO) met de arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopediste en verpleegkundige/ verzorgende vanuit de zorgvilla vindt dan plaats. De bewoner kan hierbij aanwezig zijn of kan input geven voorafgaand aan of tijdens dit overleg. De MDO’s worden ieder jaar gehouden.

De bewoner krijgt binnen de zorgvilla een Eerste Aanspreekpunt Bewoner toegewezen ( EAB-er) De EAB-er heeft regelmatig contact met de bewoner en fungeert als spin in het web voor de bewoner. Hij / zij is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het MDO en zal het zorgleefplan up-to-date houden en alle wijzigingen met de bewoner doorspreken.

De zorgvilla rapporteert en bewaart alle gegevens van de bewoners in het Elektronisch Cliënten Dossier ( ECD). Deze gegevens zijn voor de bewoners inzichtelijk. De familie of contactpersonen kunnen na nadrukkelijke toestemming van de bewoner toegang krijgen tot een deel van dit dossier. De applicatie die hier toegang toe geeft is Carenzorgt.

De medicatie voor de bewoners wordt door apotheek Heylo verzorgd. In het zorgleefplan staat beschreven of een bewoner zelfstandig is in de medicatie inname of dat het zorgteam dit overneemt. Voor die bewoners waar het zorgteam de medicatie beheert, komt de medicatie gebaxterd aan en wordt in het appartement in een beautycase met code bewaard. De medicatietoediening wordt door middel van een elektronisch systeem afgetekend door de zorgcollega. Bewoners die de medicatie zelfstandig beheren krijgen de medicatie aangeleverd door het zorgteam en regelen vanaf dit moment de inname zelfstandig.

Vrijheidsbeperking

Zorgvilla Craenenbroeck is een open zorgvilla. Bewoners kunnen en mogen zich zelfstandig en vrijelijk verplaatsen binnen en buiten de zorgvilla. Vrijheidsbeperkende hulpmiddelen, zoals een ‘een bedhek’, ‘uit bed melding’, een ‘uit het appartement melding’ en een ‘uit de zorgvilla melding’ worden alleen in geval van uiterste noodzaak en na overleg met de bewoner, familie en onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts toegepast. De vrijheidsbeperkende maatregelen worden maandelijks geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de noodzaak nog aanwezig is.

Vanaf 2020 is de Wet zorg en dwang geïmplementeerd.

Als blijkt dat een bewoner de veiligheid van een gesloten deur nodig heeft door zijn of haar zorgvraag, wordt in overleg met bewoner, contactpersonen en arts, een andere woonplek gezocht. Sinds de opening in 2014 is dit tweemaal voorgekomen.

Wonen en Welzijn

Service: In Craenenbroeck is de service gebaseerd op zorgzaamheid en gastvrijheid, gastvrijheid voor de bewoners en voor hun gasten. De medewerkers / collega’s zijn zowel uitvoerend als ondersteunend, zodat de bewoners ook zelf gastvrouw of gastheer kunnen zijn voor hun gasten, die altijd welkom zijn.

De maaltijden die, behalve in de Tuinkamer, de Salon en bij goed weer op het terras, ook in de appartementen kunnen worden geserveerd, worden bereid door de ervaren restaurant-koks. De menu’s zijn gevarieerd en er zijn keuzemogelijkheden.

Eenmaal per week kan één van de bewoners het menu uitkiezen, dikwijls zijn dit klassieke gerechten. Tijdens feestdagen (zoals Kerstmis) wordt aan de maaltijden extra aandacht besteed en iedere maand is er een door het seizoen bepaalde specialiteit.

De hele dag worden koffie, thee en andere dranken geserveerd in de Tuinkamer, op het terras of in het appartement.

Vanaf 2019 maakt Van Hollant gebruik van de kwaliteitsgelden. Met de bewoners die een WLZ indicatie hebben, worden gesprekken gevoerd over hun interesses, hun wensen en hun mogelijkheden. Op basis daarvan worden voor de bewoners actieve en passieve activiteiten mogelijk gemaakt. Ook in 2021 heeft deze invulling zo plaats gevonden.

In 2021 is de activiteitenbegeleidster nog meer uren gaan werken. Zij heeft daardoor  het bestaande aanbod van dagbesteding nog verder in balans gebracht met enerzijds sport en spel en anderzijds het aanbod naar muzikale en creatieve activiteiten.

De impact van de coronapandemie

2021 was het tweede jaar dat Nederland en dus ook zorgvilla Craenenbroeck te maken had met corona. Gelukkig minder heftig dan het eerste jaar en van totale sluiting was dan ook geen sprake meer.

Het jaar begon in januari heugelijk, er was een vaccin beschikbaar en de bewoners en collega’s konden daarvan gebruik maken.

Vlak daarna kon dan ook het bezoekaantal van 1 per dag verhoogd worden naar 2 bezoekers per dag. Per 1 juli konden de bewoners weer onbeperkt bezoekers ontvangen.

In april van dit jaar gingen eindelijk de mondkapjes voor een groot deel van de collega’s af.

Gastvrijheid: Voor de medewerkers / collega’s van Craenenbroeck is gastvrijheid een tweede natuur. Om dit te stimuleren zijn er jarenlang trainingsbijeenkomsten gehouden onder leiding van Niek van den Adel, een bekende deskundige op het gebied van gastvrijheid in ziekenhuizen en zorginstellingen. In 2021 zijn deze trainingen niet door gegaan in plaats daarvan zijn er eigenaarschapstrainingen gegeven door het bedrijf Deelpunt.

Het gebouw, de appartementen, de inrichting en de afwerking daarvan zijn uitnodigend. Gasten van de bewoners zijn altijd welkom bij alle maaltijden, vooral tijdens de feestdagen en bij de evenementen.

ComfortCraenenbroeck wil haar bewoners minstens hetzelfde comfort bieden als zij thuis gewend waren. Verwarming, airconditioning en de verlichting zijn daarop ingesteld. De appartementen worden door de bewoners naar hun eigen smaak ingericht. In de tuinkamer is een open haard, de banken daarbij nodigen uit tot drinken van koffie, thee of een aperitief. De eetkamerstoelen zijn gemakkelijk, op het terras staan verstelbare ‘luie’ tuinstoelen en parasols.

VeiligheidBij de bouw en de inrichting van de zorgvilla is gestreefd naar optimale veiligheid en toegankelijkheid: in de gangen zijn zo weinig mogelijk deuren geplaatst om de toegankelijkheid te vergroten. De deuren die er wel zijn, zowel in de gangen als in de appartementen, zijn dubbel uitgevoerd zodat er voldoende ruimte is om te passeren met rollator of rolstoel.

Er zijn geen of minimale drempels.

In geval van brand zullen de deuren in de gangen centraal worden gesloten; de bediening van de deuren van de appartementen wordt dan centraal verzwaard. De liften worden automatisch op de begane grond geblokkeerd. Maandelijks worden deze systemen getest.

De BHV ploeg heeft ook in 2021 maandelijks een brandweeroefening gehouden.

In de hal van het gebouw is een automatische externe defibrillator (AED) geïnstalleerd. Alle BHV-medewerkers zijn in het gebruik hiervan getraind.

Iedere bewoner heeft, indien gewenst, een persoonlijke alarmknop om de pols of om de hals.

In de hal, de badkamer en de berging van het appartement gaat automatisch het licht aan zodra iemand daar naar binnen gaat.

Er is een onderhoudsplan voor de gehele zorgvilla, dit betreft o.a. de controle van waterleidingen op legionella, het controleren en keuren van alle apparatuur etc.

Leiderschap, governance en management

Eén van de directieleden is HBO-verpleegkundige, zij is meerdere keren per maand in de villa om te ervaren hoe het met de bewoners en de medewerkers / collega’s gaat. De directie en de locatiemanager staan dicht bij de bewoners en de medewerkers / collega’s. De locatiemanager is bijna dagelijks in de zorgvilla aanwezig en zij woont alle teamvergaderingen bij. De directie voert jaarlijks enkele keren overleg met de ondernemingsraad.

Binnen Zorgzorgvilla Craenenbroeck is er een aantal belangrijke uitgangspunten voor de medewerkers / collega’s:

  • Alle medewerkers / collega’s zijn even belangrijk, ongeacht de verantwoordelijkheden en taken;
  • Er is aandacht voor de professional en eigenaarschap;
  • Scholing en coaching is belangrijk en hierin wordt geïnvesteerd;
  • De directie en de locatiemanager hebben een faciliterende en ondersteunende rol, zij geven de medewerkers verantwoordelijkheid en vragen hen deze te dragen.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2015 is de zorgvilla door Lloyd’s LRQA gecertificeerd volgens de HKZ normen Verpleeg-Verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. In 2016, 2017 en 2018 is Lloyd’s elk jaar teruggekomen om een audit uit te voeren. Er zijn daarbij geen afwijkingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd.

Eind 2018 is de zorgvilla ge-audit en hierbij is Van Hollant overgegaan naar de ISO 9001:2015 normen.

Ook in 2021 is de zorgvilla wederom ge-audit en hierbij zijn geen afwijkingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd.

Zorgvilla Craenenbroeck wil de zorg en dienstverlening steeds meer verbeteren. Jaarlijks worden er dan ook interne audits gedaan door de kwaliteitsmedewerker. Naast deze interne audits vinden er ook externe audits plaats om de verschillende gebieden binnen de zorgvilla te beoordelen. Bureau de Wit controleert op regelmatige basis de Warenwet en zij doen de controle op de beheersing van het legionellaplan. De infectiepreventie wordt ook door middel van een externe audit beoordeeld. De verbeterpunten die voortvloeien uit de audits worden opgenomen in het verbeterregister en gevolgd in de managementrapportage.

Facit, een onderzoek- en adviesbureau voor de zorgbranche, heeft in januari 2021 de laatste bewonersraadpleging gehouden. Deze raadpleging ging over de geboden zorg en service in 2020. De Netpromotorscore (NPS) was bij deze laatste bewonersraadpleging 39. Dit is nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van 40. De promotorscore is een getal dat uitdrukt wat de kans is dat bewoners de zorgvilla aanbevelen bij familie of bekenden met een zorgvraag. De score kan liggen tussen
-100 en 100.
Op zorgkaart Nederland is per 31 december 2021 het gemiddelde rapportcijfer voor zorgvilla Craenenbroeck een 9,5.

Alle nieuwe medewerkers / collega’s van zorgvilla Craenenbroeck krijgen in de eerste periode een bijeenkomst waar de missie, visie en de kernwaarden worden toegelicht. Daarna volgen zij vanaf indiensttreding het reguliere aanbod van trainingen op gebied van gastvrijheid, eigenaarschap, bedrijfshulpverlening en, specifiek voor het zorgteam, de voorbehouden handelingen.

Er zijn twee collega’s uit het zorgteam opgeleid tot ergo coach. Zij adviseren het team op het gebied van het inzetten en het gebruiken van hulpmiddelen. Het doel hiervan is om de bewoners zo prettig mogelijk te kunnen begeleiden bij de zorg enerzijds en anderzijds het lichamelijke welzijn van de collega’s zo optimaal mogelijk houden.

Alle verzorgenden IG en de verpleegkundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN. Voor het behouden van de inschrijving in het V&VN kwaliteitsregister is het van belang dat de verzorgenden IG en verpleegkundigen geaccrediteerde punten behalen. Deze punten behalen zij met het doen van o.a. e-learnings. Van Hollant heeft daarvoor een samenwerking met Scholing365. Op hun platform behalen de collega’s e-learnings/toetsen. Voor het maken van de e-learnings ontvangen zij accreditatiepunten welke bijgeschreven worden in het kwaliteitsregister. Hiermee bevordert Van Hollant de deskundigheid van het zorgteam.

Van Hollant is een erkend SBB leerbedrijf. Dit betekent dat Van Hollant bevoegd is om stagiaires te begeleiden tijdens de opleiding die zij volgen. Binnen alle teams zijn er stageplaatsen beschikbaar. Er zijn voldoende stagiaires die zich aanmelden om stage te lopen bij de zorgvilla.

Bewonersparticipatie: Na een jaren lange samenwerking met de cliëntenraad is begin 2021 besloten om deze op te heffen. Het samenstellen van de cliëntenraad had steeds meer voeten in de aarde. Vanaf begin 2021 wordt er nu elke 6 weken een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Iedere bewoners is daar welkom en kan vergaderpunten inbrengen. De locatiemanager en een directielid is aanwezig bij de bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden meestal door zo’n 15 bewoners bezocht en worden door de locatiemanager en directie als zeer nuttig ervaren.

Klachtenbehandeling: Zorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar dat klachten direct besproken worden met de betreffende medewerker en/of locatiemanager. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden kan de bewoner deze klacht voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. Als ook dit geen bevredigende oplossing biedt kan de bewoner zich richten tot de externe klachtenfunctionaris bij de branchevereniging SPOT. Als laatste mogelijkheid kan een beroep gedaan worden op de Stichting Zorggeschil.

Onderwerpen die een bewoner en/of zijn vertegenwoordiger niet kan of wil bespreken met een medewerker of de locatiemanager kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke, deskundige en ervaren man / vrouw die als mediator zal optreden.

Leren en Werken aan kwaliteit

Verbeterparagraaf

De kwaliteitsgelden 2021 zijn ingezet om het aanbieden van individuele activiteiten te verhogen. Hier ligt vooral de focus op het plannen van individuele gesprekken met de bewoner/mantelzorger om de specifieke wensen met betrekking tot activiteiten in kaart te brengen. De wens van de bewoner staat centraal en geldt als uitgangspunt voor het invullen van de begeleiding. Tijdens de gesprekken blijkt de wens te variëren van buiten wandelen, een autorit langs vroegere woonplaatsen maken, wandelen langs het strand, bekijken van fotoboeken, musea bezoeken etc.

Het inzetten van de kwaliteitsgelden op deze manier leidt tot het toenemen van de kwaliteit van leven voor de bewoner. De bewoner heeft de regie. Een bijkomend voordeel is dat de medewerkers / collega’s de bewoners nog beter leren kennen en daardoor beter kunnen inspelen op de belevingswereld en interesses van de bewoner. Ook het gezamenlijk ondernemen van activiteiten schept een band.

Bewoners genieten zichtbaar van de tijd die zij met de medewerkers/collega’s doorbrengen en de activiteiten vinden goed aansluiting op de persoonlijke wensen van de bewoners. Het welzijn van de bewoners is hiermee toegenomen.

In de villa is ook een kwaliteitsverpleegkundige werkzaam. De kwaliteitsverpleegkundige ontwikkelt nieuwe initiatieven voor het optimaliseren van de omgang met de meest kwetsbaren. De kwaliteitsverpleegkundige is voor de collega’s en de organisatie het aanspreekpunt waar het gaat om de wijze waarop het team de borging van kwaliteit georganiseerd heeft en de kwaliteitsverpleegkundige geeft instructie, coacht en coördineert de kwaliteitsnormen. De kwaliteitsverpleegkundige richt zich met name op verbetering en borging op procesniveau.

Lerend netwerk

Per 2021 maakt Van Hollant onderdeel uit van Orpea Nederland. Orpea Nederland heeft verschillende zorglabels. Hierdoor is er een groot lerend netwerk ontstaan. Op dit moment wordt er vooral veel telefonisch overlegd.

Naast de samenwerking bij Orpea houdt Van Hollant nauw contact met branchevereniging SPOT. SPOT is een branchevereniging die opkomt voor de belangen van kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Vooral tijdens corona was er een intensief contact.