Kwaliteitsbeleid Van Hollant Craenenbroeck

 

Profiel

Zorgvilla Craenenbroeck is een kleinschalige particuliere zorgvilla die onderdeel is van Van Hollant in Heiloo. Op 1 januari 2019 is Craenenbroeck de enige zorgvilla van Van Hollant die open is. Andere zorgvilla’s zijn in ontwikkeling.

De zorgvilla is gevestigd in een nieuw (2014) klassiek pand, centraal gelegen in het dorp, op 8 minuten loopafstand van het NS-station en ca. 15 minuten van het winkelcentrum.

Missie

Van Hollant is een ondernemende en innovatieve zorgorganisatie met het doel zich te blijven verbeteren en ontwikkelen ten dienste van de bewoners en medewerkers. Door de vraag-gestuurde zorg en dienstverlening kunnen de bewoners, alleen of met hun partner, zo zelfstandig als mogelijk is blijven wonen in deze stijlvolle woonomgeving.

Persoonlijke aandacht voor de mens achter de zorgvraag, daadkrachtige zorg en een op maat gemaakte dienstverlening vormen de uitgangspunten voor deze missie. Alle medewerkers zetten zich iedere dag met passie in om de bewoners te blijven verrassen.

De bewoners

Op 3 december 2019 woonden 32 bewoners in de zorgvilla. Van deze 32 bewoners waren er vier echtparen. 22 van deze bewoners hadden een indicatie vanuit de wet langdurige zorg en 4 bewoners ontvingen zorg vanuit de wijkverpleging/ziektekostenverzekering. Alle bewoners hadden een familielid of zaakwaarnemer als contactpersoon.

De bewoners kunnen ook tijdens de palliatieve fase in de zorgvilla blijven wonen en alle zorg ontvangen die zij nodig hebben.

Echtparen kunnen samen blijven wonen in de zorgvilla. Dit is ook mogelijk als zij verschillende zorgvragen hebben of als slechts een van hen zorg nodig heeft. Mocht een van beide overlijden dan kan de partner in het appartement blijven wonen.

Onderzoek door middel van enquêtes is door het kleine aantal bewoners niet betrouwbaar. Dit is ook de reden dat de locatie manager daarnaast veel individuele gesprekken voert met bewoners of de contactpersonen/vertegenwoordigers van de bewoners. Deze reacties worden vastgelegd en indien nodig vloeien er relevante acties uit voort.

De medewerkers

Zorgvilla Craenenbroeck, de directie en de locatiemanager beschouwen de collega’s/medewerkers als de belangrijkste schakel in de zorg en dienstverlening. Op 1 november 2019 waren er 58 personen werkzaam binnen zorgvilla Craenenbroeck. Dit is exclusief de afwashulpen.

Functie Aantal
Verpleegkundige niveau 5 2
Verpleegkundige niveau 4 6
Verzorgende IG niveau 3 12
Helpende (plus) niveau 2 9
Activiteitenbegeleider HBO 1
Activiteitenbegeleider MBO 2
Gastvrouwen salon 6
Facilitair 19
Totaal 57

Van alle collega’s/ medewerkers werkt het grootste deel parttime. In 2019 waren er 33 FTE’s.

Overdag is één van de verpleegkundigen/ verzorgenden IG de dagregisseur. Tijdens de nachtdienst is er altijd iemand aanwezig met een BHV diploma. Een verpleegkundige/ verzorgende vormt ’s nachts de achterwacht. Hij/zij kan binnen 30 minuten in de zorgvilla aanwezig zijn en is gedurende de gehele nacht telefonisch bereikbaar en beschikbaar.

Zorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar om te werken met een vast team van medewerkers. Door de wisselende diensten, als gevolg van de 24/7 aanwezigheid, is het uiteraard niet mogelijk dat steeds dezelfde persoon bij een bewoner komt; bij de dagelijkse indeling van de taken wordt er wel naar gestreefd dit zoveel mogelijk te organiseren. Het is voor de bewoners erg prettig om vaste en vertrouwde gezichten om zich heen te hebben. Op dit moment is het nog steeds gelukt om zonder uitzendkrachten of zzp’ers te werken.

Landelijk blijkt dat het steeds lastiger is om gekwalificeerde zorgcollega’s aan te trekken. Het lukt bij de zorgvilla tot nu toe nog steeds om enthousiaste, bekwame en deskundige collega’s toe te voegen aan het team.

Ratio personele kosten/opbrengsten

Bij Van Hollant Heiloo BV is de ratio personeelskosten versus zorgomzet hoger dan bij reguliere zorginstellingen. Vanuit de maandelijkse woonservicekosten dragen de bewoners van de zorgzorgvilla bij aan de bekostiging van deze extra personele inzet. Het werkelijk aantal uren geleverde zorg ligt bij Van Hollant hoger dan vanuit wet- en regelgeving is vereist. De overhead is relatief laag en het gebruik van tablets en zorgdomotica speelt hier een grote rol in. Jaarlijks wordt de zorginzet getoetst door een onafhankelijke accountant. Het voorgaande jaar heeft de accountant bevestigd dat de geleverde zorguren bij de zorgvilla hoger liggen dan het branche-gemiddelde. Er zijn gedurende de gehele dag meer medewerkers/collega’s aanwezig om de bewoners meer aandacht, zorg en dienstverlening op hoog niveau te bieden.

Samenwerkingsovereenkomsten

Zorgvilla Craenenbroeck heeft voor de medische zorg een samenwerkingsovereenkomst met Stichting De Zorgcirkel. Vanuit deze stichting wordt de Specialist Ouderengeneeskunde ingezet. De Specialist Ouderengeneeskunde loopt wekelijks visites in de zorgvilla.

Zorgvilla Craenenbroeck heeft een samenwerkingsovereenkomst met Geriant. Zij verzorgen gedurende het jaar trainingen op het gebied van geheugenproblematiek en dementie.

Zorgvilla Craenenbroeck heeft een samenwerkingsovereenkomst met Apotheek Heylo. Zij verzorgen de gebaxterde en losse medicatie voor alle bewoners van de zorgvilla.

Jaarlijks worden deze samenwerkingsverbanden geëvalueerd. Indien uit deze evaluatiegesprekken verbeterpunten komen worden deze omgezet in een plan en geïmplementeerd binnen de werkprocessen.

De Zorgvilla

De zorgvilla bestaat uit drie woonlagen en heeft 29 appartementen. De appartementen variëren in grootte van 35 tot 95 m2. Elk appartement heeft een eigen badkamer welke minder-valide toegankelijk is. 22 van de appartementen beschikken over een slaapkamer, een gastentoilet, een woonkamer met keuken, een berging en zijn geschikt voor echtparen. Een aantal appartementen beschikt over een eigen balkon, andere over een eigen terras en een aantal beschikt over een loggia. 7 appartementen zijn woon-slaapkamers (zogenaamde studio’s). Deze studio’s hebben ook een eigen badkamer. We zien dat deze voornamelijk bewoond worden door bewoners met een grotere zorgvraag. Gedurende de dag verblijven zij grotendeels in de salon. Hier is de gehele dag een medewerker aanwezig om de bewoners te ondersteunen en activiteiten met hen te ondernemen.

De Tuinkamer beschikt over een open haard en een serre met aansluitend een groot terras. Achter en rond het terras ligt de onder architectuur aangelegde tuin en de parkeerplaats.

In de zorgvilla bevinden zich verder een keuken, verpleegpost, kantoor, filmzaal, fysioruimte met diverse oefenmaterialen, een beautysalon waar de kapster, pedicure en schoonheidsspecialiste komen, een linnenkamer waar alle was voor de bewoners verzorgd wordt en verschillende technische ruimtes. Er zijn twee liften in de zorgvilla en in de centrale hal bevindt zich een royale trap. Voor gasten is een logeerkamer beschikbaar.

De gehele zorgvilla heeft energiezuinige vloerverwarming en ventilatie. De salon en tuinkamer zijn voorzien van airconditioning net als de zes appartementen op de tweede verdieping.

Kernwaarden

De kernwaarden van Craenenbroeck zijn:

Zorg, service, gastvrijheid, comfort en veiligheid.

Zorg; Goede zorg is de primaire doelstelling van zorgvilla Craenenbroeck. De medewerkers worden geselecteerd op kwaliteiten die hier bij passen en tijdens het werken in de zorgvilla worden zij begeleid en voortdurend bijgeschoold. Moderne apparatuur is beschikbaar.

De zorg is persoonsgericht en respectvol met als motto “verzorgd wonen, vrij leven”. De bewoner is, voor zover dit mogelijk is, zelf verantwoordelijk voor de invulling van zijn / haar leven. Hij / zij maakt de keuzes en neemt beslissingen. Over de invulling van de zorg die een bewoner ontvangt, wordt altijd overlegd met de bewoner of indien nodig met zijn naasten. Na zes weken is er een definitief zorgleefplan waarin alle afspraken rondom de zorg worden vastgelegd. Ook het eerste multidisciplinaire overleg (MDO) met de arts, fysiotherapeut, diëtiste, logopediste en verpleegkundige/ verzorgende vanuit de zorgvilla vindt dan plaats. De bewoner kan hierbij aanwezig zijn of kan input geven voorafgaand aan dit overleg. De MDO’s worden vervolgens ieder half jaar gehouden.

De bewoner krijgt binnen de zorgvilla een Eerste Aanspreekpunt Bewoner toegewezen ( EAB-er) De EAB-er heeft regelmatig contact met de bewoner en fungeert als spin in het web voor de bewoner. Hij / zij is verantwoordelijk voor de voorbereidingen van het MDO en zal het zorgleefplan up-to-date houden en alle wijzigingen met de bewoner doorspreken.

De zorgvilla rapporteert en bewaart alle gegevens van de bewoners in het Elektronisch Cliënten Dossier ( ECD). Deze gegevens zijn voor de bewoners inzichtelijk. De familie of contactpersonen kunnen na nadrukkelijke toestemming van de bewoner toegang krijgen tot een deel van dit dossier. De applicatie die hier toegang toe geeft is Carenzorgt.

Op 1 januari 2020 komt een kwaliteitsverpleegkundige het zorgteam van de zorgvilla versterken. Zij heeft als primaire taak het zorgdragen voor continue aandacht, toezicht en sturing op de zorginhoudelijke zaken. Dit betreft zowel individuele als zorgvilla-brede zorgprocessen. Ook zal zij zich bezig houden met de Wet zorg en dwang. Verslaglegging in de verpleegkundig dossiers is een andere taak van de kwaliteitsverpleegkundige.

De medicatie voor de bewoners wordt door apotheek Heylo verzorgd. In het zorgleefplan staat beschreven of een bewoner zelfstandig is in de medicatie inname of dat het zorgteam dit overneemt. Voor die bewoners waar het zorgteam de medicatie beheert, komt de medicatie gebaxterd aan en wordt in het appartement in een beautycase met code bewaard. De medicatietoediening wordt door middel van een elektronisch systeem afgetekend door de zorgcollega. Bewoners die de medicatie zelfstandig beheren krijgen de medicatie aangeleverd door het zorgteam en regelen vanaf dit moment de inname zelfstandig.

Vrijheidsbeperking

Zorgvilla Craenenbroeck is een open zorgvilla. Bewoners kunnen en mogen zich zelfstandig en vrijelijk verplaatsen binnen en buiten de zorgvilla. Het domotica systeem voorziet in de mogelijkheid om bepaalde zaken te signaleren. Een ‘uit bed melding’, een ‘uit het appartement melding’ en een ‘uit de zorgvilla melding’ kunnen geactiveerd worden na overleg met de bewoner, de arts en na zorgvuldige afweging. Dit wordt maandelijks geëvalueerd om te kunnen beoordelen of de noodzaak nog aanwezig is. In 2020 zal de nieuwe wet zorg en dwang geïmplementeerd worden.

Als blijkt dat een bewoner de veiligheid van een gesloten deur nodig heeft door zijn of haar zorgvraag wordt, in overleg met bewoner, arts en contactpersonen, een andere woonplek gezocht. Sinds de opening in 2014 is dit tweemaal voorgekomen.

Vrijheidsbeperkende hulpmiddelen worden alleen in geval van uiterste noodzaak en na overleg met de familie en onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts toegepast. In 2020 zal de nieuw Wet zorg en dwang worden geïmplementeerd.

Wonen en Welzijn

Service: In Craenenbroeck is de service gebaseerd op zorgzaamheid en gastvrijheid, gastvrijheid voor de bewoners en voor hun gasten. De medewerkers / collega’s zijn zowel uitvoerend als ondersteunend, zodat de bewoners ook zelf gastvrouw of gastheer kunnen zijn voor hun gasten, die altijd welkom zijn.

De maaltijden die, behalve in de Tuinkamer, de Salon en bij goed weer op het terras, ook in de appartementen kunnen worden geserveerd, worden bereid door de ervaren chef-kok. De menu’s zijn gevarieerd en er zijn keuzemogelijkheden.

Eenmaal per week kan één van de bewoners het menu uitkiezen, dikwijls zijn dit klassieke gerechten. Tijdens feestdagen (zoals Kerstmis) wordt aan de maaltijden extra aandacht besteed en iedere maand is er een door het seizoen bepaalde specialiteit.

De hele dag worden koffie, thee en andere dranken geserveerd in de Tuinkamer, op het terras of in het appartement.

Vanaf 2017 geeft Van Hollant invulling aan het Waardigheid en Trots programma

In overleg met de cliëntenraad is gekozen deze middelen vooral in te zetten voor het tweewekelijks wandelen onder begeleiding van medewerkers.

Vanaf 2019 maakt Van Hollant gebruik van de kwaliteitsgelden. Met de bewoners die een WLZ indicatie hebben, worden gesprekken gevoerd over hun interesses, hun wensen en hun mogelijkheden. Op basis daarvan worden voor de bewoners actieve en passieve activiteiten mogelijk gemaakt. Ook in 2020 zal deze invulling blijven bestaan.

Verschillende keren per week wordt er gymnastiek op verschillende niveaus georganiseerd. Tweemaal per maand wordt een concert in de Tuinkamer georganiseerd en wekelijks is er een spellenmiddag. 2019 was het jaar van Rembrandt, in de zorgvilla werd onder andere een Rembrandtquiz en een lezing over Rembrandt georganiseerd.

Op verzoek van de bewoners gaan zorgmedewerkers met hen wandelen of boodschappen doen. Bewoners hebben ook zelf filmvoorstellingen en bridgemiddagen georganiseerd.

In 2020 zal er een nieuwe activiteitenbegeleider starten. Zij zal het bestaande aanbod van dagbesteding verder in balans brengen met enerzijds sport en spel en anderzijds het aanbod verbreden naar muzikale en creatieve activiteiten.

Gastvrijheid: Voor de medewerkers / collega’s van Craenenbroeck is gastvrijheid een tweede natuur. Om dit te stimuleren werden ook in 2019 trainingsbijeenkomsten gehouden onder leiding van Niek van den Adel, een bekende deskundige op het gebied van gastvrijheid in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Het gebouw, de appartementen, de inrichting en de afwerking daarvan zijn uitnodigend. Gasten van de bewoners zijn altijd welkom bij alle maaltijden, vooral tijdens de feestdagen en bij de evenementen.

Comfort: Craenenbroeck wil haar bewoners minstens hetzelfde comfort bieden als zij thuis gewend waren. Verwarming, airconditioning en de verlichting zijn daarop ingesteld. De appartementen worden door de bewoners naar hun eigen smaak ingericht. In de tuinkamer is een open haard, de banken daarbij nodigen uit tot drinken van koffie, thee of een aperitief. De eetkamerstoelen zijn gemakkelijk, op het terras staan verstelbare ‘luie’ tuinstoelen en parasols.

Veiligheid: Bij de bouw en de inrichting van de zorgvilla is gestreefd naar optimale veiligheid en toegankelijkheid: in de gangen zijn zo weinig mogelijk deuren geplaatst om de toegankelijkheid te vergroten. De deuren die er wel zijn, zowel in de gangen als in de appartementen, zijn dubbel uitgevoerd zodat er voldoende ruimte is om te passeren met rollator of rolstoel.

Er zijn geen of minimale drempels.

In geval van brand zullen de deuren in de gangen centraal worden gesloten; de bediening van de deuren van de appartementen wordt dan centraal verzwaard. De liften worden automatisch op de begane grond geblokkeerd. Maandelijks worden deze systemen getest.

De BHV ploeg heeft ook in 2019 maandelijks een brandweeroefening gehouden.

In de hal van het gebouw is een automatische externe defibrillator (AED) geïnstalleerd. Alle BHV-medewerkers worden in het gebruik hiervan getraind.

Iedere bewoner heeft, indien gewenst, een persoonlijke alarmknop om de pols of om de hals.

In de hal, de badkamer en de berging gaat automatisch het licht aan zodra iemand daar naar binnen gaat.

Er is een onderhoudsplan voor de gehele zorgvilla, dit betreft o.a. de controle van waterleidingen op legionella, het controleren en keuren van alle apparatuur etc.

Leiderschap, governance en management

Eén van de directieleden is HBO-verpleegkundige, zij heeft enkele keren per jaar ook zitting in het Verpleegkundig Advies en Coördinatie-overleg (VACO overleg). De directie en de locatiemanager staan dicht bij de bewoners en de medewerkers. De locatie manager is bijna dagelijks in de zorgvilla aanwezig en zij woont alle teamvergaderingen bij. De directie voert jaarlijks enkele keren overleg met de personeelsvertegenwoordiging.

Binnen Zorgzorgvilla Craenenbroeck is er een aantal belangrijke uitgangspunten voor de medewerkers:

  • Alle medewerkers zijn gelijk en even belangrijk, ongeacht de verantwoordelijkheden en taken;
  • Er is aandacht voor de professional en eigenaarschap;
  • Scholing en coaching is belangrijk en hierin wordt geïnvesteerd;
  • De directie en de locatiemanager hebben een faciliterende en ondersteunende rol, zij geven de medewerkers verantwoordelijkheid en vragen hen deze te dragen.

Kwaliteit

Kwaliteitsmanagementsysteem

In 2015 is de zorgvilla door Lloyd’s LRQA gecertificeerd volgens de HKZ normen Verpleeg-Verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. In 2016, 2017 en 2018 is Lloyd’s elk jaar teruggekomen om een audit uit te voeren. Er zijn daarbij geen afwijkingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd.

Eind 2018 is de zorgvilla wederom ge-audit en hierbij is van Hollant overgegaan naar de ISO 9001:2015 normen.

Ook in 2019 is de zorgvilla wederom ge-audit en hierbij zijn geen afwijkingen in het kwaliteitssysteem geconstateerd.

Zorgvilla Craenenbroeck wil de zorg en dienstverlening steeds meer verbeteren. Jaarlijks worden er dan ook interne audits gehouden. Naast deze interne audits vinden er ook externe audits plaats om de verschillende gebieden binnen de zorgvilla te beoordelen. Bureau de Wit controleert op regelmatige basis de warenwet en zij doen de controle op de beheersing van het legionellaplan. De infectiepreventie wordt ook door middel van een externe audit beoordeeld. De verbeterpunten die voortvloeien uit de audits worden opgenomen in het verbeterregister en gevolgd in de managementrapportage.

Facit, een onderzoek- en adviesbureau voor de zorgbranche, heeft in januari 2020 de laatste bewonersraadpleging gehouden. Deze raadpleging ging over de geboden zorg en service in 2019. De promotorscore was bij de laatste bewonersraadpleging 86.7 %. De promotorscore is het percentage bewoners wat de kans groot acht dat zij de zorgvilla zou aanbevelen bij familie of bekenden met een zorgvraag. Op zorgkaart Nederland is per 31 december 2019 het gemiddelde rapportcijfer een 9,9.

Alle nieuwe medewerkers van de zorgvilla krijgen in de eerste periode een bijeenkomst waar de missie, visie en de kernwaarden worden toegelicht. Daarna volgen zij vanaf indiensttreding het reguliere aanbod van trainingen op gebied van gastvrijheid, eigenaarschap, bedrijfshulpverlening en, specifiek voor het zorgteam, de voorbehouden handelingen.

In 2019 zijn er drie collega’s uit het zorgteam opgeleid tot ergo coach. Zij adviseren het team op het gebied van het inzetten en het gebruiken van hulpmiddelen. Het doel hiervan is om de bewoners zo prettig mogelijk te kunnen begeleiden bij de zorg enerzijds en anderzijds het lichamelijke welzijn van de collega’s zo optimaal mogelijk houden.

Alle verzorgenden IG en de verpleegkundigen zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de V&VN. Er is een e-learning platform waar alle collega’s toegang toe hebben en waar zij hun kennis up-to-date kunnen houden. Voor het maken van de e-learning ontvangen zij accreditatiepunten welke bijgeschreven worden in het kwaliteitsregister. Hiermee bevordert Van Hollant de deskundigheid van het zorgteam.

Van Hollant is een erkend SBB leerbedrijf. Dit betekent dat van Hollant bevoegd is om stagiaires te begeleiden tijdens de opleiding die zij volgen. Binnen alle teams zijn er stageplaatsen beschikbaar. Er zijn voldoende stagiaires die zich aanmelden om stage te lopen bij de zorgzorgvilla.

De Cliëntenraad: Sinds januari 2014 is de cliëntenraad binnen de zorgvilla ingesteld. De leden zijn benoemd door de directie van de zorgvilla. Statutair is vastgelegd dat er 4x per jaar een overleg plaatsvindt. In werkelijkheid is er frequenter overleg. Bij dit overleg is de cliëntenraad, de directie en de locatiemanager aanwezig. De cliëntenraad heeft gevraagd en ongevraagd adviesrecht. De samenwerking verloopt zeer prettig en heeft een toegevoegde waarde.

Klachtenbehandeling: Zorgzorgvilla Craenenbroeck streeft ernaar dat klachten besproken worden met de betreffende medewerker en/of locatiemanager. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden kan de bewoner deze klacht voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. Als ook dit geen bevredigende oplossing biedt kan de bewoner zich richten tot de externe klachtenfunctionaris bij de branchevereniging SPOT. Als laatste mogelijkheid kan een beroep gedaan worden op de Stichting Zorggeschil.

Onderwerpen die een bewoner en/of zijn vertegenwoordiger niet kan of wil bespreken met de medewerker of de locatiemanager kunnen worden voorgelegd aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een onafhankelijke, deskundige en ervaren man / vrouw die als mediator zal optreden.

Leren en Werken aan kwaliteit

Verbeterparagraaf

De kwaliteitsgelden 2019 zijn ingezet om het aanbieden van individuele activiteiten te verhogen. Hier ligt vooral de focus op het plannen van individuele gesprekken met de bewoner/mantelzorger om de specifieke wensen met betrekking tot activiteiten in kaart te brengen. De wens van de bewoner staat centraal en geldt als uitgangspunt voor het invullen van de begeleiding. Tijdens de gesprekken blijkt de wens te variëren van buiten wandelen, een autorit langs vroegere woonplaatsen maken, wandelen langs het strand, bekijken van fotoboeken, musea bezoeken etc.

Het inzetten van de kwaliteitsgelden op deze manier leidt tot het toenemen van de kwaliteit van leven voor de bewoner. De bewoner heeft de regie. Een bijkomend voordeel is dat de medewerkers de bewoners nog beter leren kennen en daardoor beter kunnen inspelen op de belevingswereld en interesses van de bewoner. Ook het gezamenlijk ondernemen van activiteiten schept een band.

Eind 2019 is de conclusie dat het invoeren van meer individuele begeleiding positief is bevallen. Bewoners genieten zichtbaar van de tijd die zij met de medewerkers/collega’s doorbrengen en de activiteiten vinden goed aansluiting op de persoonlijke wensen van de bewoners. Het welzijn van de bewoners is hiermee toegenomen.

Lerend netwerk

Sinds 2017 is er tussen Van Hollant zorgvilla Craenenbroeck en Rosorum (Haarlem) een lerend netwerk opgestart. In wisselende samenstellingen is er overleg. Afwisselend op de locatie van zorgvilla Craenenbroeck of Rosorum in Haarlem. Dit overleg heeft ertoe geleid dat er buiten de geplande overleggen ook regelmatig telefonisch overleg is over diverse onderwerpen. Het uitwisselen van ervaringen met een collega instelling wordt door de medewerkers als zeer zinvol ervaren.

Naast het lerend netwerk is Van Hollant ook aangesloten bij SPOT. SPOT is een branchevereniging die opkomt voor de belangen van kleine en kleinschalige thuis- en woonzorgorganisaties. Bij deze vereniging zijn ruim 100 zorgaanbieders aangesloten en het functioneert daarom dus ook als een lerend netwerk voor de directie en het management.