Unieke archeologische vondsten op historisch terrein Craenenbroeck

Afgelopen week zijn archeologische opgravingen gedaan op de bouwkavel van onze zorgvilla. Gezien de ligging op een oude zandwal een standaard procedure. Voordat de bouw van 29 zorgappartementen start is de kavel nauwkeurig afgegraven en zijn diverse vondsten gedaan.

Zo zijn er resten gevonden van een oude boerderij, akkersporen en diverse handwerktuigen. De sporen gaan terug tot ca. 4.000 jaar geleden, wat zeer uniek is in de omgeving. Het Noord Hollands Dagblad besteedt er dan ook de nodige aandacht aan. Evenals Heiloo-online, welke in onderstaande video de archeoloog uitgebreid de vondsten laat toelichten.

Ook Stichting Baduhenna, in Heiloo actief op het gebied van archeologie, rapporteert uitgebreid over de vondsten.