De nu al rijke historie van zorgvilla Van Hollant Assendelft

De nu al rijke historie van zorgvilla Van Hollant Assendelft

Helmies Droom wordt werkelijkheid.

Het stijlvolle Zaanse pand moet nog gebouwd worden en de oplevering wordt pas in het voorjaar van 2019 verwacht. Toch is de nieuwe  Assendelftse zorgvilla van woonzorgorganisatie Van Hollant nu al een zorgvilla met een rijke historie. Dit heeft alles te maken met de jarenlange lobby om oudere echtparen waarvan een of beiden dementie heeft toch bij elkaar te kunnen laten wonen. Dat was de missie van Helmie Ammerlaan en haar campagne ‘Helmies Droom’.

Twee jaar geleden is de campagne gestart met een simpele vraag die Dennis Nolte namens de actie MAAK.Zaanstad aan Helmie stelde: Wat is jouw droom? Hier hoefde Helmie niet over na te denken. Zelf getrouwd en al 8 jaar als vrijwilliger werkzaam met ouderen die in meer of mindere mate dementerend zijn riep Helmie: “Ik droom over een woongemeenschap voor ouderen en hun dementerende partner!”. “Dat moet een veilige plek zijn waar zij, voorzien van de benodigde zorg en een hoge mate van persoonlijke aandacht, bij elkaar kunnen blijven wonen.”

De stelligheid waarmee Helmie haar ideaalbeeld schetst komt voort uit de schrijnende gevallen die zij tijdens haar werk als vrijwilliger heeft ervaren. “Partners worden door zorgvoorzieningen uit elkaar getrokken of moeten dan maar zonder goede zorg bij elkaar blijven wonen met alle gevolgen van dien, en niemand die hierover aan de bel trekt; het is horen, zien en zwijgen…”. Een pijnlijke constatering waar ook Dennis Nolte door werd geraakt. Hij hielp Helmie daarom op weg bij het vinden van een geschikte locatie voor de realisatie van deze droom.

Er volgt een traject van bijna 2 jaar waarin Helmie vastbesloten de mogelijkheden onderzoekt om de droom werkelijkheid te maken. De droom kan rekenen op veel bereidwillige steun van een grote achterban op social media en veel sympathie in de reguliere media. Al snel sluiten vele partijen zich aan bij de beweging die in gang gezet is, waaronder de wijkmanager en een projectontwikkelaar. Na enkele locaties onderzocht te hebben die helaas niet geschikt blijken wordt Helmie benaderd door Bouwbedrijf Van der Gragt. Deze geeft aan zich erg betrokken te voelen en wil graag helpen door bij de herontwikkeling van het bedrijfsterrein een woonzorgvoorziening op te nemen voor ouderen en echtparen met dementie. Er ontstaat een stroomversnelling en voor Helmie wordt het plan opeens heel concreet.

Nu duidelijk werd dat de droom links- of rechtsom gerealiseerd zou gaan worden werd het zaak om de juiste partij te vinden die de woonzorgvoorziening ook daadwerkelijk kan exploiteren, want dat vergt de nodige expertise en middelen. In deze zoektocht werd Van Hollant gevonden als partij die dezelfde kernwaarden als Helmies Droom heeft en bovendien de ambitie om na de Heiloose zorgvilla Craenenbroeck een tweede luxe zorgvilla te starten. Een gelukstreffer aangezien Tom Veldt, medeoprichter van Van Hollant, bij toeval op een LinkedIn-artikel van de projectontwikkelaar stuitte en contact had opgenomen.

Alsof het zo heeft moeten zijn is het team van de projectontwikkelaar, Bouwbedrijf Van der Gragt, de architect, de gemeente Zaanstad en Van Hollant vervolgens met de adviserende stem van Helmie aan de slag gegaan om het plan uit te werken en tot een concreet ontwerp te komen voor de zorgvilla. Van buiten een prachtige eyecatcher van aaneengeschakelde Zaanse huisjes en een grote Zaanse stolpboerderij als kloppend hart. Van binnen volledig toegesneden en uitgerust op het bieden van een veilig thuis met hoogwaardige zorg aan ouderen en oudere echtparen met een zorgvraag. Er zullen zowel bewoners met een fysieke zorgvraag komen wonen als bewoners met een mentale zorgvraag, met name ouderen die dementerend zijn. De zorgappartementen zijn ruim opgezet en van alle faciliteiten voorzien om 24-uurs adequate zorg te verlenen aan bewoners met dementie.  Bovendien heeft Van Hollant aanzienlijk grotere teams om er voor zorg te dragen dat bewoners ieder moment kunnen rekenen op hulp, toezicht of een gezellig gesprek.

Nu de kogel door de kerk is, is een bijzonder moment aangebroken voor Helmie. Een emotioneel moment waarin zij haar ‘kindje’ succesvol de ‘grote mensen wereld’ heeft ingeleid en nu in de vertrouwde en capabele handen van Van Hollant tot wasdom kan laten komen. Een nieuwe fase wordt hiermee ingeleid; we gaan van dromen naar doen. “Het voelt erg spannend allemaal”, aldus Helmie, “nu voor het echie!”. En natuurlijk zal het eindresultaat op details er niet helemaal uit zien als in de droom -het moet uiteraard wel realiseerbaar zijn-, “maar ik heb er het vertrouwen in dat binnen de mogelijkheden de droom wordt waargemaakt. Een plek waar echtparen samen kunnen blijven, met buitenlucht en zorg met aandacht.”.

Ondertussen droomt Helmie alweer verder: “Ik ben trots op wat ik hier heb voorbereid en blij dat Van Hollant de droom nu werkelijkheid maakt. Hopelijk kan de droom ook elders worden gerealiseerd, het gedachtegoed is immers groot genoeg om breder te trekken dan Assendelft!”.

 

[Artists impression: Van der Gragt & FKG Architecten aan de Zaan]