Zorgvilla Van Hollant Craenenbroeck is ISO HKZ gecertificeerd

Zorgvilla Van Hollant Craenenbroeck is ISO HKZ gecertificeerd

Na een intensief jaar van voorbereiden, implementeren, uitwerken en bijsturen heeft Van Hollant Craenenbroeck het traject dat tot het ISO HKZ certificaat leidt met succes afgerond. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De certificering, afgegeven door Lloyd’s Register, geeft aan dat de zorgvilla voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit is van groot belang voor het garanderen van de hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening waar Van Hollant als professionele zorgverlener voor staat.

Het kwaliteitssysteem van Van Hollant is getoetst aan de hand van de geldende HKZ normen. Het voldoen aan deze normen houdt in dat er uniform en transparant gewerkt wordt en dat er continu naar wordt gestreefd de kwaliteit van onze (zorg)dienstverlening verder te verbeteren. De vastgestelde werkwijzen zijn geborgd en akkoord bevonden gedurende de uitgebreide audit, welke is uitgevoerd door een door ISO HKZ erkende instantie, Lloyd’s Register.

Tijdens de audit is het kwaliteitssysteem, vastgelegd in een uitgebreid kwaliteitshandboek met werkprocedures, onderzocht en goedgekeurd. Om de borging van het kwaliteitssysteem binnen de organisatie te toetsen zijn diverse medewerkers en het management door de auditcommissie stevig aan de tand gevoeld. Door interviews zijn zij bevraagd om te testen of zij de kwaliteitsnormen voldoende beheersen.

Ook de voorzitter van de Cliëntenraad is aan een uitgebreid interview onderworpen. Hierbij is gesproken over de kwaliteit van de zorg, de dienstverlening en het activiteitenaanbod. Daarnaast werd de voorzitter gevraagd naar de invloed die de bewoners hebben op het beleid en hoe tevreden de bewoners zijn. Namens alle bewoners heeft de voorzitter aangegeven dat zij tevreden zijn over de geleverde kwaliteit bij Van Hollant Craenenbroeck.

Nu, na een jaar lang hard werken, het kwaliteitssysteem gecertificeerd is, is de instandhouding van het kwaliteitssysteem feitelijk pas net begonnen. Vanaf nu zal de auditor ieder jaar terugkomen om door middel van interviews te controleren of onze organisatie aan de ISO HKZ normen blijft voldoen.