Zorgvilla behaalt het Bureau de Wit keurmerk Voedselveiligheid

Zorgvilla behaalt het Bureau de Wit keurmerk Voedselveiligheid

We hebben het Bureau de Wit Keurmerk Voedselveiligheid behaald. Daar zijn we super trots op!

Door het behaalde resultaat zullen we bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit bekend staan als “groene” locatie. De NVWA neemt de resultaten over in het kader van de openbaarmaking inspectiegegevens. Het heeft grote voordelen om een “groene” locatie te zijn. Niet alleen worden er minder controles uitgevoerd, maar ook mogen we het felbegeerde bordje ophangen.
Met dit bordje kunnen  alle bewoners en hun gasten in één oog opslag zien dat we voldoen aan de eisen die wettelijk worden gesteld aan hygiëne en voedselveiligheid.

Na het behalen van het Keurmerk blijven we natuurlijk niet stil zitten. We willen altijd bij de tijd blijven. Vanaf 1 april geldt bijvoorbeeld de nieuwe Hygiënecode horeca 2016. Bureau de Wit heeft in nauwe samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit de technische inhoud van de nieuwe code geschreven. De nieuwe code is vooral toegespits op het nog beter registeren van onderdelen van de voedselbereiding en de hygiene (schoonmaken) in de keuken. Ook wordt het veel belangrijker dat bij een inspectie niet alleen de werkvloer op orde is, maar dat ook de medewerkers er vragen over kunnen beantwoorden. Om aan te kunnen tonen dat alle medewerkers van de nieuwe regels op de hoogte zijn, doen zij allemaal een e-learning cursus. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangen zij een digitaal diploma!

1 Comment

Comments are closed.