Zorgen voor het milieu

Zorgen voor het milieu

Bij Van Hollant hebben wij de belangrijke taak om voor onze bewoners in de zorgvilla zorgen. Maar ook om te zorgen dat onze collega’s een fijne werkplek hebben. Een werkplek waar zij zich gewaardeerd voelen. Én om te zorgen voor gastvrijheid richting het bezoek van onze bewoners. Dat zijn op zichzelf hele tastbare doelen voor ons en voor onze collega’s. Daarnaast is er ook een minder tastbaar, maar minstens zo groot belang waarvoor wij moeten zorgen, namelijk het zorgen voor het milieu.

Het is in de zorgvilla echt een actief aandachtspunt om goed te zorgen voor het milieu. Wij geven hier op verschillende manieren invulling aan. Bijvoorbeeld door zo min mogelijk voedsel te verspillen door goed en verantwoord in te kopen. Of -heel eenvoudig doch essentieel- het scheiden van glas, papier en plastic.

Zelf energie opwekken

Daarnaast hebben wij sinds dit jaar op het dak van zorgvilla Craenenbroeck 143 zonnepanelen laten installeren. Met deze zonnepanelen wekken wij een groot deel van de energie op die wordt gebruikt in de zorgvilla.

Bouwinvest Zorgvastgoedfonds is sinds 2017 de eigenaar van het pand en Van Hollant huurt het voor haar exploitatie. In goed overleg is besloten om de investering in zonnepanelen te doen. Beide partijen onderschrijven namelijk het belang van groene energie en duurzaamheid. Om middels het zelf opwekken van energie te zorgen voor het milieu.

Ons steentje bijdragen

Om even in cijfers te praten: Er wordt door dit zonnepark in het eerste jaar naar verwachting circa 42.260 kWh opgewekt. Dit betreft 1/3 deel van wat er in de zorgvilla wordt gebruikt. Naast het opwekken van energie bespaart deze stap ook nog eens 24 ton C02 per jaar. Dat is zonder twijfel een win-win situatie situatie te noemen.

Duurzaamheid vanaf ons eigen dak. Wij zijn van mening dat dit een goede investering is in de toekomst van onze planeet. Onze manier om te zorgen voor het milieu. We moeten immers allemaal ons steentje bijdragen aan het groener maken van de energie, duurzamer leven en de mogelijkheden benutten die vlak boven ons hoofd aanwezig zijn.

Nu hopen dat de zon veel zal schijnen.