(bewoner wenst anoniem te blijven)

Sinds de opening van Zorgvilla Craenenbroeck in December 2014 geniet mijn moeder aldaar volledige verzorging van een unieke groep medewerkers, die hun patiënten als eigen familie behandelen. Helaas staat u mij slechts toe een 10 als hoogste cijfer te geven. Dat is niet voldoende om mijn waardering te kunnen uiten. De verzorging, de medische begeleiding, de keuken, het onderhoud, het amusement, het volledige pakket is eigenlijk perfectie op z’n best. Ik woon in Australië en bezoek mam tenminste eenmaal per jaar. Ik mag gebruik maken van de logeerkamer en neem deel aan maaltijden. De sfeer grenst aan het ongelooflijke. Vriendelijkheid en begrip ondervindt iedere bewoner 24 uur per dag. Iedere dag. Een ideale omgeving om de laatste fase van het leven te mogen beleven. Dit is het mooiste, dat een kind een ouder kan verschaffen.