NeVeP Voorzitter Puck Bulthuis over Van Hollant Craenenbroeck

NeVeP Voorzitter Puck Bulthuis over Van Hollant Craenenbroeck

Om haar hoogstaande kwaliteitsniveau onafhankelijk te waarborgen is Van Hollant aangesloten bij de NeVeP. NeVeP staat voor Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen en is de branchorganisatie voor particuliere zorginitiatieven.

Onlangs hebben wij namens de NeVeP twee bestuursleden van de NeVeP mogen ontvangen op onze bouwplaats, Puck Bulthuis en Afke Jansen. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de voorzitter haar persoonlijke bevindingen met ons gedeeld:

Zorg gaat over mensen.

Het zijn mensen die zorg leveren en het zijn mensen die zorg nodig hebben. In alle NeVeP-huizen gaat het dan ook over mensen. En over hen gaat het straks ook in de zorgvilla Van Hollant Craenenbroeck in Heiloo.

De ondernemers Tom en Judith Veldt zijn het huis gestart vanwege een persoonlijke overtuiging dat het anders en beter kan. De gast/bewoner die in deze vorm van zorg aansluiting vindt op zijn behoeftes en menselijk wil, wordt behandeld met waardigheid en respect. De dierbaren van de bewoner/gast evenzo.

De medewerkers stoppen hun ziel en zaligheid in hun werk. Zij willen de bewoners en hun dierbaren een behandeling geven zoals zij ook zelf behandeld willen worden. Daarnaast is alles in Zorgvilla Van Hollant Craenenbroeck ingericht om het over mensen te kunnen laten gaan. Het huis is kleinschalig, net zoals thuis, je wordt als mens behandeld met individuele wensen en behoeftes, je krijgt aandacht,
omdat wij mensen aandacht nodig hebben, er is sprake van verbinding
en, contact en bewoners voelen zich uiteindelijk nog steeds mens.

Geen
 nummer, niet anoniem, geen patiënt.

Puck Bulthuis, Voorzitter NeVeP
Open, Persoonlijk, Professioneel