ISO HKZ-audit 2017

ISO HKZ-audit 2017

Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar weer bezocht door een externe auditor om ons ISO HKZ kwaliteitssysteem te keuren. De audit (toetsing) is wederom goed verlopen, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De auditor oordeelde dat we ons het kwaliteitssysteem hebben eigen gemaakt en dat het een goed draaiend systeem is. Hij zei niet langer te maken te hebben met een nieuwe jonge organisatie maar dat we zijn uitgegroeid tot een volwassen organisatie.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Dit is belangrijk voor een professionele zorgverlener, dus we zijn erg trots dat onze organisatie voldoet aan deze standaard.

Het kwaliteitssysteem van Van Hollant is getoetst aan de hand van de geldende HKZ normen. Het voldoen aan deze normen houdt in dat er uniform en transparant gewerkt wordt en dat er continu naar wordt gestreefd om de kwaliteit van onze (zorg)dienstverlening verder te verbeteren. De vastgestelde werkwijzen zijn geborgd en akkoord bevonden gedurende de uitgebreide audit, uitgevoerd door een  ISO HKZ erkende instantie.

Tijdens de audit is het kwaliteitssysteem, vastgelegd in een uitgebreid kwaliteitshandboek met werkprocedures, onderzocht en goedgekeurd. Om de borging van het kwaliteitssysteem binnen de organisatie te toetsen zijn een aantal collega’s en de directie door de auditor stevig aan de tand gevoeld. Met behulp van interviews zijn zij ‘overhoord’ om te testen of zij de kwaliteitsnormen voldoende beheersen.