IGZ-pilot bij zorgvilla Craenenbroeck

IGZ-pilot bij zorgvilla Craenenbroeck

Op ons eigen verzoek hebben wij meegedaan aan een pilot bezoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Normaal gesproken zijn de inspectiebezoeken probleem gerelateerd: bij klachten gaat men inspecteren. Wij wilden echter heel graag eens weten hoe zij de kwaliteit bij de zorgvilla beoordelen en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. De IGZ wilde een nieuw toetsingskader testen waarmee ze ook de kleinschalige voorzieningen kunnen toetsen op kwaliteit, veiligheid en bewonersgerichtheid. Voor beide partijen was de pilot dus nuttig en leerzaam.

Twee inspecteurs van de IGZ bezochten de villa op een onaangekondigd moment. Zij hebben met de directie, de kwaliteitsmedewerker, collega’s, bewoners en familie/bekenden van bewoners gesproken. Daarnaast hebben ze observaties uitgevoerd in de salon, de tuinkamer en tijdens het sportmoment.  Ook is er een brievenbus in de tuinkamer geplaatst waarin iedereen op hiervoor bedoelde formulieren opmerkingen, feedback, klachten en tips kon vermelden. Bij het tweede bezoek van deze inspecteurs is deze brievenbus geleegd en is er een inloopspreekuur geweest waar iedereen welkom was.

De inspecteurs hebben ook inzage in de dossiers van een aantal bewoners gehad (uiteraard alleen met schriftelijke toestemming van de bewoners) en hebben zo kunnen controleren of alle formulieren, toestemmingen enzovoort, in orde waren.

De eindconclusie van het rapport stemt ons zeer tevreden. Deze willen we graag met u delen:

“Craenenbroeck is een organisatie in ontwikkeling, waar de zorg en het welzijn van de bewoners veel aandacht heeft en leren en verbeteren centraal staan. In een cultuur van openheid en reflectie, stuurt de leiding bij waar dit nodig en wenselijk is. Dit vraagt om betrokken en flexibele medewerkers. Er wordt goed naar de bewoner en diens familie geluisterd. Waar nodig vindt aanpassing van afspraken plaats. Craenenbroeck heeft een duidelijke visie die zij in de praktijk ook uitdraagt. De inspectie trof een gedreven management aan met deskundige en betrokken medewerkers die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben.”