Dankwoord eerste 100-jarige bewoner van zorgvilla Craenenbroeck

Onlangs hebben wij voor het eerst in ons jonge bestaan mogen vieren dat een bewoner van zorgvilla Craenenbroeck 100 jaar is geworden. Hier zijn wij enorm trots op en wij hebben dan ook samen met de naaste familie en onze collega’s geprobeerd hier een memorabel moment van te maken. De jubelaris zelf heeft ervan genoten en wil daarom graag zijn dankwoord met ons delen:

Zoals bekend vierde ik recent mijn 100e verjaardag met receptie, cadeaux en alles wat daar zoal bij hoort, hier in Craenenbroeck. Jammer alleen dat ik dat niet meer kon doen samen met mijn geliefde Adriana, met wie ik 80 jaar optrok.

Mijn geboortedag is 27 september .. en ik moet bekennen dat ik me bij deze speciale viering, waaraan de plaatselijke pers hier in Heiloo aandacht besteedde en zelfs de Burgemeester – met ambtsketen om – me heeft toegesproken, een beetje overweldigd voelde. Vele goede woorden werden gesproken, goede gaven geschonken en wenskaarten ontvangen.
Vooral ook de hartelijkheid die ik daarbij mocht ondervinden van leiding, medewerkers en medebewoners, heeft me goed gedaan.
U allen, dank, heel veel dank daarvoor!

Vermeldenswaard is overigens nog dat de naam van de burgmeester en van zijn echtgenote ook staan op een bloemenkaart – met wel 60 namen van mede kerkleden – van de Protestantae Ter Coulsterkerk in Heiloo, die de bloemen uit de dienst van 8 oktober vergezelde, mij gebracht door Mevr. Anneke Sterrenberg.

Maar met de viering op de thuisbasis van 27’9 waren we er nog niet. Want Zondag één oktober was de tuinkamer gereserveerd voor een feestdiner met de eigen familieleden; en dat betekent (met 4 kinderen, 7 klein- en 5 achterkleinkinderen plus hun partners) een groep van in totaal 27 personen.
En ze waren er allemaal !
Craenenbroeck heeft een goede naam wat maaltijden betreft en ik bevestig dat graag. Maar wat Mike, onze kok, deze middag op tafel liet brengen overtrof alles wat wij normaal in deze zorgvilla consumeren. Met Dave als gastheer, samen met Muriëlle en bijgestaan door Els, liep alles als op rolletjes. We hebben er zonder meer van genoten.

Tenslotte Judith en Tom; jullie waren degenen die, samen met Dave en Mike, en in samenspraak met de kinderen, alles naar wens wisten te organiseren.
Heel hartelijk dank daarvoor. En, om niet te vergeten natuurlijk voor die prachtige taart die jullie me, als eerste bewoner van Craenenbroeck die de 100 bereikte, mochten aanreiken. Smaakvol .. en geweldig !

Het werd een viering waarop mijn kinderen en ik – zo de Here wil – nog lang met vreugde zullen kunnen terugkijken.

Jaap van Werkhoven
Oktober 2017