ISO HKZ-audit 2017
ISO HKZ-audit 2017

Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar weer bezocht door een externe auditor om ons ISO HKZ kwaliteitssysteem te keuren. De audit (toetsing) is wederom goed verlopen, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. De auditor oordeelde dat we ons het kwaliteitssysteem hebben eigen gemaakt en dat het een goed draaiend systeem is. Hij zei niet langer te maken te…

Read more

IGZ-pilot bij zorgvilla Craenenbroeck
IGZ-pilot bij zorgvilla Craenenbroeck

Op ons eigen verzoek hebben wij meegedaan aan een pilot bezoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Normaal gesproken zijn de inspectiebezoeken probleem gerelateerd: bij klachten gaat men inspecteren. Wij wilden echter heel graag eens weten hoe zij de kwaliteit bij de zorgvilla beoordelen en welke verbeterpunten er mogelijk zijn. De IGZ wilde een nieuw toetsingskader testen waarmee ze…

Read more

ISO HKZ-audit
ISO HKZ-audit

Net als vorig jaar zijn we ook dit jaar weer bezocht door een externe auditor om ons kwaliteitssysteem te keuren. De audit (toetsing) is wederom goed verlopen. De auditor oordeelde dat we ons het kwaliteitssysteem hebben eigen gemaakt. De auditor gaf aan om vooral door te gaan op de huidige weg. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het…

Read more

Brandveiligheid | Onverwachte controle
Brandveiligheid | Onverwachte controle

Afgelopen maand stond er onaangekondigd een controleur van de brandweerregio op de deurmat. De controleur kwam voor een onverwachte inspectie van de brandveiligheid in de zorgvilla. Dat wil zeggen, een controle van de brandmeldinstallatie, blusinstallaties, vluchtroutes, rookbeheersing, noodverlichting et cetera. Daarnaast worden ook de meer procedurele zaken helemaal doorgelicht. Denk aan controle of alle oefeningen, vergunningen en procedures worden nageleefd,…

Read more