Bewoners Heiloo worden ouder dan in de rest van Nederland

Bewoners Heiloo worden ouder dan in de rest van Nederland

Uit berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de gemiddelde levensverwachting van kinderen die tussen 2011 en 2014 geboren zijn in Heiloo 84,2 jaar is.

Dat is boven het landelijk gemiddelde van 81,3. Het verschil is zelfs zo groot, dat het 99% zeker is dat mensen in Heiloo ouder worden dan in de rest van Nederland.

In Bergen is de gemiddelde levensverwachting 81,8 jaar. in Castricum 83,1, in Uitgeest 82,4 jaar en in Alkmaar 81,7 jaar.

 

Bron: Uitkijkpost, Tekst: BeatFM